Sieci Zewnętrzne

Systemy kanalizacyjne z PVC
System rur i kształtek produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze pomarańczowo – brązowym. Cechą szczególną rur jest zastosowanie specjalnej uszczelki Sewer-Lock. Ta dwuelementowa, montowana automatycznie w fazie produkcji uszczelka zapewnia pełną szczelność i trwałość systemu, a także skraca czas montażu rur. Dostępne są również rury PVC z uszczelkami jednowargowymi. Rury PVC można łączyć z bogatą ofertą studzienek oraz systemem Pragma.

W ofercie posiadamy:

  • Kształtki PVC do kanalizacji
  • SYSTEM RUR z PE
  • systemy do kanalizacji
  • systemy do wodyxc
  • sysytemy do gazu
  • systemy żeliwne
  • Odwodnienia liniowe